Aralık 2016

Menopoz Dönemine Giren Kadın Hamile Kalır mı?

Menopoz dönemi, kadınlarda adet görmenin tamamen bittiği dönemdir. Bu döneme giren kadınların hamile kalabilme ihtimalleri özellikle menopoz başlangıç zamanlarında düşünülebilir. Her ne kadar tıbben menopoz evresinde kadınların yumurta üretkenliği imkânsız hale gelse de çok ender durumlarda hamilelik oluşabilir. Menopoz dönemine girerken, öncesinde adet düzensizlikleri, adet zamanlarının değişmesi gibi durumlar yaşanabilir. Bu süreçte yumurta hücreleri azalmakta olduğu için hala hamile kalma durumu oluşabilir. Bazen adet düzensizliğinin yaşanması ya da âdetin tamamen kesilmesi başka rahatsızlıklardan da kaynaklanabilir. O yüzden doktor muayenesinden geçmeden bir tanı koymak yanlış olur. Doktorun yaptığı tektik ve araştırmaların sonunda, adet düzensizliklerin nedeninin menopoz başlangıcı olduğu anlaşıldığında, psikolojik olarak etkilenen kadının tamamen âdeti sona erebilir. Ama tam bir menopoz başlamamıştır. Bu durumda hamile kalabilme ihtimali hala vardır.

Hamile Kalma Şansı

Menopoza giren kadının yumurtalık ve yumurta hücreleri yok olduğundan hamile kalma durumu söz konusu değildir. Bu dönemdeki kadınların üremesi tamamen sonlanır ve ilişki sonrası hamile kalma durumu ortadan kaybolur. Normal bir evre olan 40 yaşından sonra menopoz dönemine yaklaşılırken, bu yaştaki çiftler genellikle ya çocuk sahibi olmuş ya da çocuk sahibi olmayı düşünmeyen çiftler olabilir. O yüzden bu çiftler için sürpriz bir gebelik istenilmeyen bir durum olacağından, hamilelikten korunmak her zamankinden önemlidir.

menepoz

menepoz

Ancak erken yaşta bu döneme giren kadınlar için çocuk sahibi olamamak, kadında büyük bir hayal kırıklığı yaratabilir. Üreme fonksiyonu sona ermiş, yumurtalıklarında üreme için yeterli fonksiyonu kalmamış kadınlar, bu durumda yumurta donasyonu uygulamasına yönelebilir. Gebelik isteğindeki kadının eşiyle birlikte başvurduğu yumurta donasyonu işleminde, yumurta bağışı yapan bir donör seçilerek, donörden elde edilen yumurta hücrelerinin, eşlerden alınan spermlerle mikroenjeksiyon yöntemi ile döllendirilir. Döllenme sonrası oluşan embriyo kadının rahmine transfer edilir. Tabii bu uygulama öncesi tüm sağlık taramaları ve testler yapılmış olup elde edilen veriler analiz edilerek, çiftlerle donörün uyumu araştırılır. Hamile kalma olasılığı başarı oranı bir hayli yüksek olan bu işlem, erken menopoza girmiş ve çocuk sahibi olma umudunu hepten kaybetmiş çiftler için tercih edilen bir uygulamadır.

 

Sizi arayıp bilgi vermemizi ister misiniz ?

[contact-form-7 id=”6512″ title=”Sizi Arayalım”]

Menopoz Döneminden Sonra Çocuk Sahibi Olmak Hayal Değil

Menopoz döneminden sonrası çocuk sahibi olmak düşünüldüğü kadar imkansız bir olay değildir.Birçok çift hayatlarına dâhil olacak bir çocuk sahibi olma isteğindedir. Çekirdek ailenin bir bireyi olacak bebeğin dünyaya gelmesi hem kadının, hem de erkeğin arzu ettiği bir şeydir. Bu uğurda kendileri için uygun bir zamanda bebek yapmayı planlayan çiftler için, bazen bir şeyler yolunda gitmeyebilir. Bazı tıbbi veya kalıtımsal nedenlerden dolayı gebelik oluşmayabilir. Bu sebeplerden bir tanesi olan kadının menopoz dönemine girerek, artık üreme fonksiyonlarının sona ermesidir. Çocuk sahibi olma planı bir takım kişisel nedenlerle ileri bir tarihe ertelenebilir. Bunun haricinde uygun bir dönemin olmaması, yaşanan sağlık problemleri ya da geç bir tarihte evlenmiş olmak gibi nedenlerle yaş ilerleyebilir. Yaş ilerlediğinde menopoz dönemine giren kadın için gebe kalmak artık imkânsız hale gelir. Bunların haricinde kalıtsal veya olumsuz sağlık nedenleri ile yaşı henüz ilerlememiş olmasına rağmen, erken menopoza girmiş kadınlar da vardır. Çocuk sahibi olmak isteyip de erken menopoza giren kadınlar için durum çok daha sarsıcıdır. Menopoz ile sona eren adet dönemi, üreme yetisini de sona erdirir. Bu durumu yaşayan çiftler için çocuk sahibi olamamak, büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak günümüzde menopozdan sonra çocuk sahibi olmak, artık bir hayal değildir.

menopoz döneminden sonrası çocuk sahibi olmak

menopoz döneminden sonrası çocuk sahibi olmak

Menopoz döneminden sonrası çocuk sahibi olmak

Menopoza girdikten sonra yumurtalıklarında üreme faaliyetleri sona ermiş kadınlar, bu durumda eşleri ile birlikte yumurta donasyonu, bir diğer adıyla yumurta nakli uygulamasını tercih etmektedir. Gebe kalma isteğindeki çiftler başvurduğu yumurta donasyonu uygulamasında, başarılı sonuçlar elde edebilir. Yumurta donasyonu için bu işlemi uygulayan merkezlere başvurulduğunda sağlık kontrolleri ve uygulanan testlerden sonra, yumurta bağışı yapacak bir donör bulunur. Bu işlem öncesinde seçilen donör detaylı bir sağlık taramasından geçer. Geçmişinde yaşadığı rahatsızları dâhil olmak üzere tüm sağlık verileri analiz edilip detaylı bir araştırma yapılır. Donörün uygun olduğuna karar verildiğinde ve donörün çiftlerle uyumu tespit edildiğinde eşden alınan spermle donörden alınan yumurta hücreleri döllenerek, oluşan embriyo kadının rahmine yerleştirilir. 10-12 gün sonrasında gebelik testi yapılır. Tedavi süreci kişiden kişiye değişmekle birlikte, sonucun başarılı olması yüksek bir orandadır.

 

Sizi arayıp bilgi vermemizi ister misiniz ?

[contact-form-7 id=”6512″ title=”Sizi Arayalım”]

Sperm Donasyonu Tedavisi Nedir? Kimlere Uygulanır?

Sperm Donasyonu Tedavisi Nedir? Sperm donasyonu veya bir diğer adıyla sperm nakli erkeğe bağlı nedenlerden gebe kalamama sorunu yaşayan çiftlerin başvurdukları bir uygulamadır. Genetik veya bulaşıcı hastalığı olanlar ya da azospermik hastalar için gebelik risk taşır. Bu durumda olan çiftler sperm donasyonu veya bir diğer adıyla sperm nakli uygulamasına başvururlar. Uygulamada donör spermi (banka spermi) kullanılarak tüp bebek uygulaması yapılır. Sperm donasyonu uygulamasının bir başka nedeni de bekâr kadınların evlilik düşünmeden çocuk yapmak isteğinde olmalarıdır. Donasyon uygulamasında anne adayının yaşı, oluşacak embriyonun kalitesi, yumurta rezervi gibi özelliklere göre başarılı bir sonuca ulaşılır. Sperm nakli uygulamasına yönelten diğer nedenler ise erkekte sperm sayının az ya da hiç bulunmaması, doğuştan sperm üretiminin olmayışı, uygulanan tüp bebek işlemine rağmen gebelik elde edilememesi, Mikro-TESE yöntemiyle sperm bulunamayan erkekler, sperm morfolojisindeki bozuklar, ayrıca kanser tedavisi esnasında verilen radyoterapi ve kemoterapiye bağlı testis hasarı sayılabilir.

Sperm Donasyonu Tedavisi Nedir

Sperm Donasyonu Tedavisi Nedir

Sperm Donasyonu Tedavisi Nedir? Kimlere Uygulanır?

Sperm donasyonu işlemine başlamadan önc eürme hücresi alınacak kişilerin tüm gerekli testlerinin yapılmış olması ve spermlerin döllenebilir olduğu kanıtlanmış olması gerekir. Tedaviye başvuran ailelerin kan grubuna göre ya da fiziksel özelliklere uygun olan banka spermi belirlenip tedavi için hazırlanır. Sperm donörleri tüm sağlık taramaları yapıldıktan sonra bağış yapabilir. Enfeksiyon hastalıkları ya da genetiksel hastalığı olup olmadığı araştırılmalıdır.

Sperm donasyonu işleminde kadının da yumurtalıkları hazırlanması gerekir. Küçük dozda ilaç ile yumurta gelişimi sağlanarak çatlatma iğnesi uygulanır. Yaklaşık 34-36 saat sonrasında donörden alınan sperm anne adayının rahmine enjekte edilir. Eğer tüp bebek uygulaması mümkünse âdetin 2.veya 3.gününde yumurta geliştirici iğne tedavisi yapılır. Bu tedavi süreci kişiden kişiye farklılık göstermekte olup ortalama 7-12 gün arasında değişir. Ayrıca düzenli aralıklarla ultrason ve kan tahlilleri istenir. Yumurta yeterli sayı ve büyüklüğe eriştiğinde, yumurta olgunlaştırıcı iğne yapılır ve daha sonra anestezi altında dikkatli bir şekilde toplanır. Donörden alınmış sperm enjekte edinerek dölleme işlemi yapılır. Oluşan embriyolar, uygun günde rahime enjekte edilir. Sperm donörünü çiftler kendileri belirlediği gibi istedikleri özelliklerde sperm bankasından sperm seçebilmektedir.

 

Sizi arayıp bilgi vermemizi ister misiniz ?

[contact-form-7 id=”6512″ title=”Sizi Arayalım”]

Yumurta Nakli Nedir? Yumurta Donasyonu Nasıl Yapılır?

Yumurta nakli nedir; genellikle kadınların menopoz dönemine girmeleri, erken menopoz durumu, ameliyat sonucu sakıncalı sonuçlar, kalıtımsal bazı problemler veya hormanal yapıdan kaynaklı uyumsuzluk gibi sebeplerden dolayı kendi yumurtaları ile gebe kalamama durumunda uygulanan bir yöntemdir. Gebelik isteğindeki kadının, yumurtalıklarında üreme için yeterli fonksiyon olmaması ve tedavisinin sonucunda da gebe kalmanın mümkün olmadığı zamanlarda çözüm için yumurta donasyonu uygulamasına başvurur. Yumurta donasyonu işlemi, donörden elde edilen yumurta hücrelerinin, eşlerden alınan spermlerle mikroenjeksiyon yöntemi ile döllenmesi ve oluşan embriyonun kadının rahmine transfer edilmesidir.

Bunun haricinde, kadının doğum yapması mümkün olduğu halde yumurta donasyonun uygulandığı zamanlar da vardır. Örneğin, kanser hastalığı gibi yumurtalıklarda hasar bırakan tedavi sürecinden sonra hamile kalabilmeyi mümkün hale getirmek için uygulanır. Ayrıca kanser haricindeki diğer hastalıklarda da aşırı derecede ilaç kullanımı gerçekleşeceği durumlarda yumurta donasyonu işlemi yapılabilir.

Yumurta Nakli Nedir

Yumurta Nakli Nedir

Yumurta Nakli Nedir? Yumurta Donasyonu Nasıl Yapılır?

Yumurta donasyonunun bir diğer adı yumurta bağışıdır. Tüp bebek tedavisinde uygulanan aynı aşamalar ve yöntemler kullanılmaktadır. Tüp bebek tedavisinden farkı, sağlıklı bir Utrerus’a sahip ancak yumurtlama fonksiyonu gerçekleşmeyen kadının rahmine, sağlıklı bir donörün yumurta hücreleri ile eşten alınan spermin, döllenmesinden elde edilen embriyonun kadını rahmine transfer edilmesidir.

Yumurta donörünün belirlenmesinde önemli kriterler vardır bunun için tüm veriler toplanarak analiz edilir. Öncelikle fiziki ve mental yönden sağlıklı olması gerekir. Donörler öncelikli olarak kapsamlı bir sağlık taramalarından geçirilmektedir. Ayrıca ailesinde kalıtsal bir hastalığı ya da geçmişte yaşadığı bir rahatsızlık olup olmadığı araştırılır. Boy, kilo, göz rengi, saç rengi gibi fiziksel özellikler isteğe bağlı olarak gözden geçirilebilir. Yakınlık derecesi de aynı şekilde tercihe bağlıdır. Akrabalardan biri ya da hiç tanınmayan bir kişi seçilebilir. Donörün 20-30 yaşlarında olması uygundur.

Yumurta nakli, gebelik yaşamasına engel olabilecek herhangi bir rahatsızlığı olmayan her kadına, her yaşta uygulanabilir. Embriyo transferi uygulanmadan önce rahim iç tabakası (endometrium) ilaçlar ile hazırlanır ve 2-3 gün sonra rahim içine yerleştirilir. Embriyo sayısı 3 veya daha fazla olabilir. Transferden sonra ilaç kullanımına devam edilir. 10-12 sonra hamilelik testi yapılır. Hamilelik gerçekleştiğinde ise normal hamilelikte olduğu gibi takibi yapılır.

Sizi arayıp bilgi vermemizi ister misiniz ?

[contact-form-7 id=”6512″ title=”Sizi Arayalım”]

Yumurta Donasyonu Nasıl Yapılır ve Fiyatları Ne Kadar?

Yumurta Donasyonu Nasıl Yapılır ve Fiyatları Ne kadar? Çeşitli merkezlerde uygulanan yumurta donasyonu uygulamasının fiyatları birbiri arasında farklılık göstermektedir. Tabi ki sağlık sektöründeki rekabet ortamında olması gerekenin çok altında rakamlar sunulurken, daha çok kazanmak amaçlı, olması gereken den yüksek fiyatları olan merkezler de vardır. O yüzden çiftlerin iyi bir araştırma yapması gerekir. Fiyata göre karar vermektense, hizmet kalitesi baz alınmalı, doktor ve ekibi iyi araştırılmalıdır. Bunun için de kuruluşun başarı oranları aslında doğru seçimi göstermiş olur. Çünkü istenen sağlıklı bir gebelik döneminin başlaması ve sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesidir. O yüzden kimse büyük umutlarla giriştiği bir uygulamadan hüsranla çıkmak istemez.

Bunun yanında tedavinin niteliğine göre, aşamalarına göre fiyatlar da farklı olacaktır. Tedavinin süreci ve uygulanan işlemler kişiden kişiye değişik olabilir. Yumurta donasyonu işlemi önemli bir tedavi şeklidir. O yüzden aşamalar detaylıca düşünüldüğünde düşük maliyette olması da pek mümkün değildir. En başta donör olacak kişi ayrıntılı sağlık kontrollerinden ve çok sayıda testlerden geçer. Sonuçta istenilene ulaşmak için yapılması gerekli tüm uygulamalar eksiksiz olmalıdır. Ayrıca donöre de verilecek ücret hesaba katılmalıdır. Donmuş yumurta kullanan merkezlerde, yani önceki zamanlarda dönerden alınmış ve bekletilmiş yumurtalarla yapılan işlem daha ucuz olacaktır. Ancak bu durum başarı oranını düşürecektir.

Yumurta Donasyonu Nasıl Yapılır

Yumurta Donasyonu Nasıl Yapılır

 

 

 

 

 

 

 

 

Yumurta Donasyonu Tedavi Fiyatları

Yumurta donasyonu tedavisinin fiyatları aynı zamanda ülkelere göre farklılık gösterir. Ülke kanunları, yumurta donasyonu uygulamasının yasal olup olmadığı, ödenen sağlık vergisi oranı ve donöre verilen ücrete göre çeşitli fiyatlar ortaya çıkar. Çeşitli ülkelerin fiyat aralığı verilecek olursa 4.500 Usd ile 15.000 Usd arasında fiyatlara erişilebilir. Bazı ülkeler fiyat verirken hizmetin yanında uçak bileti, konaklama, hava limanı transferi hizmetlerini de dâhil edip paket kapsamında seçenekler sunabiliyor.

Çoğu ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de yumurta donasyonu yasal bir uygulama olmamasından dolayı, bu işlem için doktor ve hastalar tarafından Kıbrıs tercih ediliyor. Kıbrıs’ta 4.500 Euro ile 8.000 Euro arasında paket kapsamında fiyatlarla işlem yapılıyor. Kıbrıs’ın bu konuda ayrıca donmuş yumurta kullanmaması ile birçok ülkenin önüne geçmiş durumda olduğu görülüyor.

 

Sizi arayıp bilgi vermemizi ister misiniz ?

[contact-form-7 id=”6512″ title=”Sizi Arayalım”]

Yumurta Donasyonu Nedir ve Nasıl Yapılır? Kimlere Yapılır?

Yumurta Donasyonu Nedir?

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin çoğu bazı sağlık sorunları nedeni ile bu hayallerine kavuşamaması yumurta donasyonu gibi yöntemlere başvurmaya yöneltir. Bu noktada günümüz teknolojisi ile ilerleyen ve çiftlere farklı seçenekler sunan tüp bebek yöntemlerinden yumurta donasyonu devreye girmektedir. Tüp bebek tedavisine karar veren çiftlerin tedaviye başlamadan önce kendilerini manevi olarak hazırlamaları gerekmektedir. Çünkü tüp bebek tedavi yöntemleri sabır ve azim gerektiren bir süreçtir.

Tüp bebek yöntemlerinden biri olan yumurta donasyonuna bayanlarda yumurtalığın çalışmaması nedeni ile başvurulur. Çalışmayan ve sağlıklı olmayan yumurtalıklar hamile kalmayı engel durumlar oluşturur. Özellikle kısır anne adayları yumurta donasyonu yöntemi ile çocuk sahibi olabilir. Yumurta donasyonu başka bir bayandan yumurta alınıp çocuk sahibi olmak isteyen anne adayına nakil edilmesi olayıdır.

Yumurta Donasyonu Nedir

Yumurta Donasyonu Nedir

Yumurta donasyonu yumurta bağışçılarından alınmaktadır. Yumurtasını bağışlamak isteyen bayanlar bu işlemi gönüllü olarak yapmaktadırlar. Yumurta donasyonu işlemi genelde tüp bebek tedavisi başarısız olduğu zamanlarda daha çok tercih edilmektedir. Ayrıca yumurta donasyonu yapılırken bağışçının sağlık durumunun iyi olmasına özen gösterilir. Bağışçılar yada bu bağışı para ile yapan kişilerden en sağlıklı olanları seçilir.

Bebek sahibi olmak isteyen bayanlar tüp bebek yöntemini defalarca deneyip sonuç alamadıkları zaman yumurta donasyonu yöntemi ile bebek sahibi olma yöntemini seçebiliyor. Bu süreçte ilk olarak bağışçı ve alıcı arasında herhangi bir tanışma olmaz. Bilgiler genel olarak gizli tutulur. Daha sonra yumurta bağışçısına yumurtaların uyarılması için işlemler yapılır. Yumurtalığın uyarılma zamanı bağışçının adet döneminin 2 yada üçüncü günü yapılmaktadır. Uyarılma yapıldıktan sonra yumurtaların belirli bir boyuta gelmesi beklenir. İstenilen boyuta genel yumurtalar bağışçıdan alınır. Alınan yumurtalar özel bir laboratuvar ortamında baba olacak adaydan alınan spermler ile özel bir sıvı ile dolu kap içerisinde birleştirilir. Bu işlem yapılırken asıl anne adayının da hazırlanması gerekir. Rahim hamileliğe elverişli olsun diye bazı ilaçlar verilir. Bu ilaçlar verildikten sonra rahim eğer gebeliğe uygun bir halde ise embriyo anne adayının rahmine yerleştirilir. Embriyo yerleştirildikten yaklaşık 10-12 sonra işlemin başarılı olup olmadığını anlamak için gebelik testi yapılır.

Yumurta Donasyonu Nedir ve Nasıl Yapılır? Kimlere Yapılır?

Bayanlarda kanser tedavisi, erken menopoz, kısırlık, farklı hastalıklar nedeni ile yumurtalığın zarar görmesi, ilerleyen yaş, taşıyıcı hastalığa sahip bayanlar, genlerinden dolayı riskli gebelik yaşayabilecek kişiler genellikle yumurta donasyonu işlemine başvurmaktadır.

Son olarak yumurta donasyonunun başarısız olma ihtimali de doğal olarak bulunmaktadır.

 

Sizi arayıp bilgi vermemizi ister misiniz ?

[contact-form-7 id=”6512″ title=”Sizi Arayalım”]

Sperm Donasyonu Nedir? Nasıl ve Kimlere Yapılır?

Sperm Donasyonu Nedir; Doğal yöntemler ile çocuk sahibi olamayan çiftler tüp bebek yöntemine başvurmaktadır. Sperm donasyonu da bir tedavi seçeneğidir.Tüp bebek yöntemi bazı çiftler de başarısız sonuçlar verdiği için çocuk sahibi olmak isteyen anne ve baba adayları yumurta veya sperm donasyonu yönteminde çare ararlar.

Sperm donasyonu baba adayının spermlerinin yetersiz veya sağlıksız olması durumunda tercih edilir. Sperm donasyonu; gönüllü bir sperm bağışçısından alınan spermler asıl anne adayından alınan yumurta ile özle laboratuvar ortamında birleştirilir. Daha sonra döllenen embriyo alınarak anne adayının rahmine yerleştirilir.

Sperm donasyonu işlemi yapılmadan hemen önce anne adayı bu sürece hazırlanır. Anne adayının yumurtalıkları hazırlanır. Yumurtanın döllenmeden önce gerekli büyüklüğe gelmesi için ilaç verilir. Bu ilaçlar tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar ile aynıdır. Bilindiği gibi tüp bebek tedavi yönteminde de yumurtaların elverişli duruma gelmesi büyümesi için ilaç tedavisi yapılır.İlaç tedavisi iğne yöntemi ile yapılır. Anne adayının yumurtalıklarına büyüme iğnesi yapılır.Bu iğne anne adayının adet döneminde gerçekleştirilir. Adet döneminde 2 yada 3 gün itibari ile iğne yapılır ve süreç başlamış olur. İğne yapıldıktan yaklaşık 10 gün sonra yumurtalardan büyük ve döllenmeye elverişli olanlar toplanır.

Sperm Donasyonu Nedir

Sperm Donasyonu Nedir

Anne adayından alınan yumurtalar sperm ile birleştirildikten sonra tekrar anne rahmine yerleştirilmelidir. Sperm ve yumurta birleştirildikten sonra embriyo halini alır. Embriyo anne rahmine yerleştirilmeden önce anneye ilaç tedavisi yapılır. Burada ki amaç düşük gibi risklerin önüne geçmektir. Eğer rahim hamileliğe hazır değil ise embriyo rahimde tutunamaz ve düşük gerçekleşir. Bu tür durumların önüne geçmek için hazırlık evresi önemlidir.

Sperm Donasyonu Nedir? Nasıl ve Kimlere Yapılır?

Erkeklerde sperm sayısının yetersiz olması, herhangi bir hastalıktan dolayı tedavi görmüş ve spermleri bundan etkilenmiş olanlar, taşıyıcı hastalığa sahip olanlar, kısırlık sıkıntısı çeken erkekler sperm donasyonu yöntemi ile çocuk sahibi olabilir.

Özellikle kanser tedavisi gibi ciddi durumlar yaşamış olan erkeklerde spermlerin döllenmeye elverişli olmadığı sıklıkla görülür. Bazı kişiler böyle ciddi tedaviler görmeden önce sperm yada yumurtalarını dondurma yöntemini seçiyor. Dondurma yöntemi sayesinde hastalık tedavisi biten kişiler daha sonra dondurulmuş üreme hücrelerini kullanıp çocuk sahibi olabiliyor.

 

Sizi arayıp bilgi vermemizi ister misiniz ?

[contact-form-7 id=”6512″ title=”Sizi Arayalım”]

Store

Healthy Food Ltd. 251 Stonewood St, Downey,
CA 90241

Opening Hours

Monday - Friday09am - 09pm
error: Content is protected !!
× Whatsapp Hattı