Donör Seçimi Sperm Donasyonu Nasıl Uygulanır?

Donör Seçimi Sperm Donasyonu Nasıl Uygulanır?
Donör Seçimi Sperm Donasyonu Nasıl Uygulanır?

Donör Seçimi Sperm Donasyonu Nasıl Uygulanır? Donör Seçimi; Sperm Donasyonu (Sperm Nakli) Nasıl uygulanır?Sperm donasyonuna başlamadan önce bayan için gerekli muayene ve testlerin değerlendirip sonuçlara göre sperm donasyonu programı uygulanmalıdır. Bu aşama sonrasında çiftlere sperm donasyonu ve donör hakkında gerekli bilgiler verilir. Bundan sonraki işlemler tüp bebek tedavisi ve aşılama yöntemiyle aynıdır. Bayanın test sonuçlarına göre tüplerde tıkanıklık gibi bir sorun yoksa bankadan alınan sperm ile aşılama işlemide yapılabilir başarı oranı % 20 civarındadır. Diğer bir seçenek standart tüp bebek yöntemidir. Bankadan alınan sprem yumurta toplama günü çözülerek mikroenjeksiyon yapılır. Elde edilen embriyolardan uygun olanı rahme transfer edildikten sonra varsa kalan emriyolar dondurularak saklanır. Bu yöntemle gebelik şansı aşılamaya oranla daha yüksektir.

Donör Seçimi Sperm Donasyonu Nasıl Uygulanır?

Donör Seçimi Sperm Donasyonu Nasıl Uygulanır? Sperm Bankası ve Donör Seçimi

KKTC sperm bankası kurmak yasalarına göre mümkün olmadığı için bizde merkezimizde bu işleme başladığımızdan beri Cryos Danimarka ile birlikte çalışmaktayız. Hastalarımıza temin edilen spermi Cryos’tan almış olduğumuz sertifikaları ile birlikte vermekteyiz. Bu şirket dünyadaki en eski, en güvenilir ve en büyük bankadır.

Donörler kalıtsal, bulaşıcı ve cinsel hastalıkların tespiti için gerekli gerekli testlerden  geçmiş ve herhangi bir fiziksel, ruhsal sağlık problemi olmayan 18-30 yaş arası bireylerdir. Bunlar arasından çiftler kan gurubu, boy, ten, kilo ve göz rengine göre seçim yapabilirler.

Yumurta gelişimi için ilaç tedavisinin ardından yumurta toplama veya yumurta çatlatılarak aşılama işlemi yapılır.

İki şekilde uygulanır.

1-Banka Spermiyle Aşılama (IUI)

Bu şekilde gebelik elde edilme olasılığı istatistiki olarak yüzde 20 civarındadır. Bu işlemi yapabilmek için kadınların tüplerini dikkatli bir şekilde incelemek gerekir. Tüpler açık olduğunda yapışıklık varsa gebe kalmak nerdeyse imkânsızdır. Tüplerin serbest bir şekilde hareket edebilmesi gebe kalabilmek için hayatidir.

2-Banka Spermiyle ICSI

Yumurta toplama günü daha önce seçilen banka spermi çözülerek mikroenjeksiyon işlemi yapılır. Gelişen embriyolardan uygun olan seçilir. Bundan sonrasında tüp bebek işlemlerindeki süreç devam eder. Oluşan embriyolar kalitelerine göre değerlendirilip 2-3 tanesi anne rahmine transfer edilir. Kalan embriyolar dondurularak saklanabilir.

Donör Seçimi Sperm Donasyonu Nasıl Uygulanır? Sperm Bankası 

KKTC de bu işlem başladığından beri biz Cryos Danimarka ile birlikte çalışmaktayız. Ayrıca Seatle Sperm Bank ve European Sperm Bankasıyla da çalışmaktayız. Hastalarımızın tamamına Cryos’tan ve diğer bankalardan almış olduğumuz sertifikaları vermekteyiz. Bu şirketler dünyadaki en eski, en güvenilir ve en büyük bankalardır. KKTC yasalarına göre sperm bankası kurmak mümkün değildir. Tüm kullanılan spermler bakanlık izniyle ve ancak tanınmış bankalardan ithal edilirler.

Sperm Donörlerine Uygulanan Testler

Sperm bankalarına başvuran kişiler öncelikle genetik ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından tarama testlerinde geçirilir. Psikolojik analiz yapılarak donör adayının bağış işlemi için uygunluğu tespit edilir. Anne, baba, kardeşler ve aile büyüklerinin fiziksel özellikleri kayıt altına alınır. Bankanın bulunduğu ülkenin konuyla ilgili yönetmelikleri doğrultusunda gerekli işlemler tamamlanır.

Bağışçılara yapılan tarama testleri

Kardeşi, anne babası ve aile büyüklerinin medikal geçmişi
Psikolojik profil
HIV risk araştırılması, uyuşturucu kullanımı
HIV
HTLV
Hepatit B
Hepatit C
Sifilis yada frengi
Gonorrhea yada belsoğukluğu
Chlamidia
CMV(Cytomegalovirus)
Kistik fibroz
Talasemi (Thalasemia)
Kromozom Testi