İleri Yaşlarda Gebelik Şansını Artırmak

İleri Yaşlarda Gebelik Şansını Artırmak
İleri Yaşlarda Gebelik Şansını Artırmak

İleri Yaşlarda Gebelik Şansını Artırmak İleri Yaşlarda Gebelik; Kendi yumurtası ile gebe kalmak isteyen kadınlar 40’lı yaşları geçtiklerinde zorlanmaktadırlar. Erkeklerde yaşlanmaya bağlı olarak baba olma şansı çok fazla değişmemektedir.Peki kadındaki bu zorluk nasıl oluşmaktadır,nasıl aşılacaktır.Biz 2008 yılında yakın coğrafyamızda ilk olarak “OOSİGHT” mikroskobunu alarak bu çalışmalara başladık.Bu cihaz olmadan yumurtanın çekirdeğini görmek mümkün değildi. Sitoplazma nakli, Çekirdek Nakli yada mitokondri üzerinde çalışma yapmak mümkün değildi. O yıllarda beraber çalıştığım gruptaki bir çok kişi bunun gereksiz bir yatırım olduğunu düşünmüştü.2015 yılı bir çok bilim adamı tarafından DNA tamiri yılı ilan edilmiş ve bu yılın kimya Nobel’i bu konuda araştırma yapan kişilere verilmiştir. Ayrıca TC okullarından yetişmiş çok saygın bilim adamı Prof.Dr.Sancarında bu Ödüle layık görülmesi aynı yollardan geçmiş bir hekim olarak beni gururlandırmış ve ümitlendirmiştir.

2008 yılından bu yana sitoplazma ve çekirdek nakli üzerinde çalışmaktayım. Bu konudaki çeşitli bilgileri de o yıllardan beri Web sayfamızda paylaşmıştık. tüp bebek

KALITIMSAL MALZEMENIN HASARLANMASI

İnsan yumurtası içersinde iki ana bölüm bulunmaktadır. Çekirdek bir meyve çekirdeğini andırır şekilde yumurta hücresinin içersinde bulunur. (tavuk yumurtasının sarısı gibi) Bu çekirdek bir canlının oluşabilmesi için gerekli olan ve bu yumurtanın sahibi olan kadının atalarından kalan bir takım bilgileri taşımaktadır. Kainattaki tüm yumurtalar ayrı özellikte çocuk yaratabilecek güce sahiptir.Eşeyli üreme söz konusu olduğundan erkek tarafını temsilen bir sperme ve onun getirdiği kalıtımsal bilgilere de ihtiyaç vardır.Biz burada yumurtadan bahsetmeye devam edelim.

Bütün hücrelerimizin içersinde DNA denilen ve kalıtımsal malzemenin temelini oluşturan sarmal yapıda proteinden oluşmuş parçalar vardır.DNA yapıları hücre çekirdeğinin içinde bulunmaktadır.Ayrıca hücre çekirdeğinin dışında bulunan Mitokondri adı verilen Yapıların içersinde  de DNA mevcuttur.

HÜCRE ÇEKİRDEĞİ: Yumurta hücresinde bulunan çekirdeğin görevi yeni oluşacak canlıya gerekli olan işlevsel ve yapısal tüm bilgiyi iletmektir.Kadın yaşlandıkça çekirdek içerisinde bulunan kalıtsal malzemede hasarlar ortaya çıkar. İleri yaşlardaki gebeliklerde kalıtsal hastalıklar taşıyan bebeklerin oluşması yada düşük oranlarındaki artış bu bozulmaya bağlıdır.En sık bilinen Mongol çocuk yada Down sendromlu çocuğa gebe kalınması durumudur.20 Yaşında bir kadına göre 40 yaşındaki kadında bu risk 40 kat daha fazladır.

MITOKONDRI :Mitokondrilerin temel görevi ise hücreye gerekli olan enerjiyi sağlamaktır.Mitokondi  de bulunan kalıtsal materyalin yani DNA’nın bozulması ile ortaya çıkan bir Sürü hastalık son lılardan tesbit edilmiştir.Bu hastalıklar yaklaşık her 10.000 çocukta bir ortaya çıkmaktadır.Bunun sebebi anneden gelen ve değişime uğramış(mütasyon) mitokondriyal yapılardır.Çok enteresan olarak babadan gelen mitokondriyal kalıtsal malzeme bebeğe geçmemektedir.Mitokondri içersinde 37 adet gen mevcut olup bu malzeme binlerce DNA taşımaktadır.Bu 37 gen üzerinde 250 adet noktada Kırılma ve bozulma olabileceği isbatedilmiştir.Bu bilgilere ancak 2008 gibi bir yakın tarihte ulaşılabilmiştir.

MITOKONDRI NAKLİ – SİTOPLAZMA NAKLİ

Burada amaç yaşlı kadın yumurtasında meydana gelen DNA hasarlarını onarıcı faaliyete yardımcı olmaktır.Bu onarma faaliyeti Mitokondrilerde bulunan genler aracılığı ile olabilmektedir.Yaşlı kadın yumurtasındaki kendi Mitokondrileri yetersiz kalmaktadır.Bilinen bir kalıtsal hastalığı olmayan güçlü gebelik potansiyeli olan ve genç olan kadınlardan alınan sitoplazma diğer kadının sitoplazmasına nakledilir.

Anlaşılmaz bir şekilde İstanbul’da bir tüpbebek merkezi Laparaskopik yöntemle(kapalı ameliyat) yumurtalıklardan parça alarak ve bu doku içerisinden ürettikleri kök hücrelerden oluşan yeni yumurta hücrelerinden mitokondri temin ettiklerini ifade ederek bu mitokondrileri yaşlı anne yumurtasına aktardıklarını belirtmektedirler.İçlerinde çok saygın hekim arkadaşlarımızın olduğunu da bilmekteyim.Dünya da bu konuda başka çalışma bulamadığımı ifade etmek isterim.Dünyada yaygın olan uygulama ise genç kadın yumurtasından alınan Mitokondrilerin nakil edilerek yaşlı kadın yumurtasını gençleştirmektir.Bu işlem Mitokondri nakli değil Mitokondri ve diğer organellerin bulunduğu sitoplazmanın toptan nakli ile gerçekleştirilmektedir.

(Tachibana, Sparman et al. 2009; Craven, Tuppen et al. 2010)

Yukarıdaki araştırmacılar çekirdek naklini hayvanlar üzerinde başarıyla gerçekleştirmişlerdir. Biz eski çalıştığımız klinikte yine aynı teknikle 2009 yılında Çekirdek nakli yaparak sağlıklı 5. Gün embriyoları oluşturabildik.