Sperm Dondurma İşlemi

 1. Sperm Toplama

Sperm dondurma işlemi için erkekten sperm örneği almak gerekmektedir. Sperm örneği iki farklı yolla alınabilir. Birincisi, kliniklerimizde bulunan sperm toplama odalarında mastürbasyon yöntemi ile sperm verebilirsiniz. Sperm sayısının az olduğu veya hastanın mastürbasyonla sperm veremediği durumlarda sperm örneği cerrahi işlemle alınır. MESA, TESA, PESA işlemleri ile testisten sperm toplanabilir. Bu işlemler lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilir. Sperm vermeden önce, 3 gün boyunca cinsel perhiz yapmak gerekir. Bu süre boyunca erkek herhangi bir cinsel birleşme yaşamamalı ya da mastürbasyon yoluyla boşalmamalıdır. Sperm sayısının artması için perhiz süresini uzatmak doğru değildir. Çünkü süre uzadığında sperm sayısı artarken sperm hareketliliği ve kalitesi düşecektir.

 1. Sperm Analizi

Toplanan spermler dondurulmadan önce analiz edilir. Semen analizinde; sperm sayısı, hareketliliği ve yapısı değerlendirilir. Böylece en sağlıklı spermlerin seçilmesi ve dondurulması sağlanır.

Alınan sperm örneği istenen kalitede değilse doktorunuz bir kez daha sperm örneği vermenizi isteyebilir. Sperm analizi tamamlandıktan sonra alınan spermler, özel olarak formüle edilmiş sperm dondurma sıvısı kullanılarak -197 derecede dondurulur. Spermleriniz sıvı azot içerisinde güvenli bir şekilde uzun yıllar korunur.

Sperm Dondurma İşlemi Nerede Yapılır?

Sperm dondurma işleminin etkin ve güvenli yapılabilmesi için bu hizmeti veren merkezin deneyimli bir ekibi ve teknolojik altyapısı güçlü bir laboratuvarı olması gerekmektedir. Sağlık grubumuz bünyesinde, verimliliği kanıtlanmış tüm yöntemleri başarıyla uygulamaktayız. Deneyimimiz ve teknolojik altyapımız sayesinde, sperm dondurma ve çözme işlemlerinde başarılı sonuçlar elde ediyoruz.

Sperm dondurma kimlere uygulanır?

Sperm dondurma işlemi için uygun olan adaylar şöyle sıralanabilir:

 • Düşük sperm miktarı veya kalitesi nedeniyle gebelik oluşturma şansı düşük olan;
 • Kanser tedavisi görmeden önce gelecekteki doğurganlıklarını korumak isteyen;
 • Bebek sahibi olma şansını gelecek yıllara ertelemek isteyen;
 • Yaralanma riski yüksek olan meslekleri olan;
 • Üreme sistemleri üzerinden herhangi bir ameliyat geçirmesi gereken;
 • Vasektomi planlayan, ancak gelecek için doğurganlıklarını korumak isteyen;
 • Kısırlık tedavisi gören, ancak gerektiğinde semen örneği üretemeyen;
 • Sperm hücrelerini başkaları için bağışlayan erkekler sperm dondurma yönteminden yararlanabilir.

 

Bir çift bir yıl boyunca düzenli ve korunmasız cinsel ilişkide bulunduktan sonra gebe kalmayacaksa, erkek faktörü kısırlığından kaynaklanma olasılığı yüzde 30’dur. Devam eden mitlerin aksine, bir erkeğin doğurganlığı aslında yaşla birlikte azalır. Yapılan araştırmalar erkeğin gelecekteki çocuk sahibi olma yeteneğini korumak için genç ve sağlıklı iken spermlerin dondurulmasını tavsiye eder. Ayrıca, yaşlanan sperm, Trisomy 21 veya Down Sendromu gibi kromozomal anormallikler ile doğan babaları doğuran bir risk faktörüdür.

Sperm dondurma nedir?

Sperm dondurma, bir erkeğin spermini toplama, analiz etme, dondurma ve saklama işlemidir. Örnekler daha sonra doğurganlık tedavileri için kullanılır veya aynı cinsiyetten kadın eşler de dahil olmak üzere diğer çiftlere veya bireylere bağışlanır. Bu genel işlem, dondurarak saklama olarak bilinir ve bazen sperm bankacılığı olarak adlandırılır.

Dondurarak saklama işlemi şunları içerir:

 • Enfeksiyon için rutin tarama (HIV, hepatit ve sifiliz için hızlı plazma reaktif testi).
 • Sperm numunesi verilmesi veya sperm ekstraksiyonu yapılması.
 • Sperm miktarının ve kalitesinin laboratuar analizi.
 • Canlı spermlerin donması.
 • Spermin süresiz olarak depolanması.

Sperm nasıl toplanır ve dondurulur?

Sperm (bir erkeğin sperminde bulunan üreme hücreleri) tipik olarak mastürbasyon yoluyla toplanır. Erkeklerden ayrıca mümkün olan en iyi numunenin alınabilmesi için atanmadan yaklaşık iki gün önce cinsel aktiviteden uzak durmaları istenir. Bir semen numunesi sağlandıktan sonra, her bir numunedeki sperm miktarı, şekli ve hareketi için test edilir.

Sperm dondurma işlemi için , numunede bulunmuyorsa veya adam boşalamıyorsa, spermi doğrudan testisten çıkarmak için yapılan cerrahi bir işlem başka bir seçenektir.

Daha sonra, sperm dondurma işlemi için numuneler dondurulacak olan çok sayıda şişeye ayrılır. Laboratuar teknisyenleri sperm hücrelerinin korunmasına  yardımcı olmak için özel kriyoprotektan (“antifriz”) ajanları kullanacaktır. Donmuş sperm daha sonra ihtiyaç duyulana kadar laboratuarda saklanır. Sperm dondurma işleminde aman geldiğinde, sperm eritilir, yıkanır ve IUI veya IVF’de kullanılmadan önce hareketlilik açısından test edilir.

Sperm Dondurma işlemini kim ve neden düşünmeli?

Sperm dondurmanın birincil faydaları, bir erkeğin spermini ileriki bir zamanda kullanarak doğurganlığını korumasına izin vermek veya infertil bir çift, infertil bir birey veya lezbiyen bir çiftin gebe kalma şansı vermesidir.

Spermi dondurmayı seçmenin genel nedenleri:

 • İlerleyen yaş.
 • Bozucu sperm kalitesi veya düşük miktar.
 • Kanser veya diğer tıbbi nedenler.
 • Vazektomi öncesi hastalar.
 • Transeksüel hastalar.
 • Yüksek riskli mesleklere sahip olanlar veya önemli olanlarından çok fazla zaman harcayanlar gibi kariyer ve yaşam tarzı seçimleri.

Sperm Dondurma Adayları

 • Düşük sperm miktarı ve / veya kalitesi nedeniyle hamilelik kazanma şansı düşük olan erkekler
 • Kanser tedavisi görmeden önce gelecekteki doğurganlıklarını korumak isteyen erkekler
 • Babalıklarını geleceklerine ertelemek isteyen erkekler
 • Yüksek yaralanma riski olan meslekleri olan erkekler
 • Ameliyat olmak üzere olan erkekler üreme sistemlerinin sağlığını tehlikeye atarlar
 • Vazektomi planlayan, ancak gelecek için doğurganlıklarını korumak isteyen erkekler, yaşamdaki durumları değiştiğinde
 • Eşleriyle kısırlık tedavisi gören, ancak gerektiğinde semen örneği üretemeyen erkekler