Tekrarlayan Düşükler Ve Pıhtılaşma Faktörleri

Tekrarlayan Düşükler Ve Pıhtılaşma Faktörleri
Tekrarlayan Düşükler Ve Pıhtılaşma Faktörleri

Tekrarlayan Düşükler Ve Pıhtılaşma Faktörleri Tekrarlayan Düşükler; Kalıtsal pıhtılaşma faktörlerindeki bozukluklar insanda damar içi pıhtılaşma riskinin arttığının bir bulgusudur. Faktör2 mutasyonunda (Kanda protrombin düzeyi artışı olur)-Faktör 5 mütasyonunda kanda Faktör 5 yıkımı azalmışdır. MTFHR mutasyonlarında bir enzim geninde mutasyon oluşması sonucunda kanda homosistein düzeyinde artma olur ve pıhtılaşmaya eğilim oluşur. Hiperhomosisteinemi (Homosistein artışı) MTHFR gen mutasyonu dışında başka nedenlerle de oluşabilir.

Tekrarlayan Düşükler ve Pıhtılaşma Faktörleri Faktör2 ,Faktör5 ve MTHFR de bulunan mütasyonlar;

kalıtımsal pıhtılaşma bozukluklarından olup, gen mutasyonlarıdır.(genetik malzemede temel yapının değişmesi) Son yıllarda bir çok hekim tarafından anlamsızca araştırılan bu mütasyonların tekrarlayan gebelik kayıpları ile ilişkisi net olarak gösterilebilmiş değildir. MTHFR ve diğer mütasyonlarında pıhtılaşma sonucu bebeğin anne karnında öldüğü ancak 10. gebelik haftasından sonra öldüğü bilinmektedir.Tüp bebek tedavisi öncesinde ve başarısız tüp bebek denemelerini izah için bu testler anlamsızca yorumlanmaktadır.
MTHFR mutasyonu ile folik asit seviyesi arasında ilişkiden bahsedilebilir.

MTHFR mutasyonu olan kişiler, gebelikleri esnasında bebeklerinin omurga anomalisi olup olmadığını iyice tetkik ettirmelidirler. Günümüzde zaten gebelik öncesi tüm kadınlara Folik asit içeren vitamin takviyesi yapılmaktadır.

Ayrıca kemik erimesi ve erken bunama hastalığı ile MTHFR mutasyonları arasında ilişki olduğunu iddaa eden yayınlar da vardır.

Biz 20 yıldır tüm tüp bebek hastalarımıza 100 mg Aspirin vermekteyiz ki bu ilaç bir çok pıhtılaşmayla ilgili sorunu ortadan kaldırmaktadır.Ayrıca düşük yapan tüm hastalarımıza Clexane başlamaktayız. Yine bu ilaç pıhtılaşmayı önlemektedir.

Tekrarlayan gebelik kaybı her yıl 500.000’den fazla kadını etkileyen yaygın obstetrik bir problemdir.Tekrarlayan gebelik kayıpları spontan birbirini izleyenen az iki ya da daha fazla gebeliğin sonlanması olaraktanımlanır. Tüm gebeliklerin %0,5–3’ünde görülür.Bazı kaynaklarda TGK arka arkaya 3 veya daha fazlaspontan gebelik kaybı olarak tanımlanmaktadır. Tekrarlayan gebelik kayıpları çocuk sahibi olmak isteyençiftlerin %5’ini etkilemektedir9. Fertil kadınlarınise yaklaşık %1’inde görülmektedir.Tekrarlayan gebelik kayıpları etyolojisinde; koagülasyonsistemi bozuklukları, genetik faktörler, anatomikfaktörler, immünolojik nedenler, hormonal bozukluklar,enfeksiyonlar, çevresel faktörler suçlanmaktadır.Tam bir değerlendirmeden sonra bile vakaların yaklaşıkyarısında açıklayıcı bir neden bulunamamaktadır.