Tüp Bebek Tedavisinde Dondurma İşlemi

Tüp Bebek Tedavisinde Dondurma İşlemi
Tüp Bebek Tedavisinde Dondurma İşlemi

Tüp Bebek Tedavisi Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

Tüp bebek tedavisinde dondurma işlemi iki farklı amaç ve uygulama ile gerçekleşir. Genellikle -220 veya – 225 derecede dondurulma işlemi yapılmakta olup 10 yıla kadar dondurma süresi sağlanmaktadır. Dondurma işle sperm dondurma ve embriyo dondurma olarak iki kısımda incelenir. Ayrıca Dondurulduktan sonra çözülen sperm veya embriyolar % 99 oranında canlılığını korumaktadır.

Tüp bebek tedavisinde sperm dondurma işlemi

Çeşitli hastalıklar, genetik veya kalıtsal sebepler ve sebebi bilinmeyen nedenlerden dolayı canlı sperme sahip olamayan erkeklere ilaç tedavisi uygulanır. İlaç tedavileri, Mesa, tesa, tese veya mikro tese gibi cerrahi müdahalelerle elde edilecek canlı spermler geleceğe dönük olarak dondurulmaktadır. İlerleyen yıllarda erkekte sperm elde edilememesi riski veya sperm bulunmaması riskine karşılık olarak sperm dondurma işlemi yapılır. Sperm dondurulduktan sonra tüp bebek tedavisine başlanıldığı zaman anneden alınan yumurtalarla döllendirilmek üzere tekrar çözülmektedir. Tüpler halinde dondurulan spermler için her tüpe yüzlerce sperm konulmaktadır.

Tüp bebek tedavisinde embriyo dondurma işlemi

Erkekten alınan sperm ve kadından toplanan yumurtanın döllendirilmesi ile 4 veya 5 günde oluşan embriyolar kullanılır. Daha sonra kalanları 2 veya 3’ lü şekilde tüplere konularak – 220 derecede dondurulmaktadır. Dondurulan tüplerin her yıl bakımları yapılmakta olup 10 yıl saklanmaktadır.

Dondurulan embriyolar çocuk sahibi olmak isteyen anne ve baba için çözülmekte ve anne karnına transfer edilmektedir. Dondurma işleminde tüm yasal prosedür işlenmekte olup her yıl küçük bir ücret ( 200 – 400 ) saklama ve bakım parası embriyo sahibi çiftlerden istenmektedir.

Tüp Bebek Tedavisinde Dondurma İşlemi

Embriyo dondurma işlemleri farklı nedenlere yapılmaktadır. tüp bebek denemesinde transfer edilen embriyo ile gebelik elde edilememesi, tüp bebek tedavisi ile gebelik elde edilip düşükle sonlanması. doğumla sonlanan bir tüp bebek gebeliğinden sonra çiftin tekrar bir bebek dünyaya getirmeye karar vermesi gibi vb. durumlarda daha önce kendi sperm ve yumurta hücrelerinin döllenmesiyle. elde edilen ve dondurulan embriyoları çözülüp kadın rahmine yerleştirilerek gebelik sağlanabilir.

Embriyo dondurma yöntemi tekrar tüp bebek tedavisi yapılmasını engellendiği için maliyet bakımından da çiftlere kolaylık sağlamaktadır.

Embriyolar 1. günden 6. güne kadar gelişimlerinin her aşamasında dondurulabilmektedir. Ancak çözme sonrası en yüksek sayıda canlı embriyo elde edilebilmesi için dondurma işleminin, embriyoların gelişim aşamasına özel bir teknikle uygulanması gerekmektedir. Embriyo transferi sonrası kalan sağlıklı embriyoların dondurulması için. Türkiye’de ilk olarak merkezimizde gerçekleştirilen, başarısı klinik deneyler ile ispatlanmış olan embriyo vitrifikasyon, bir başka ifade ile camlaştırma, yöntemi kullanılmaktadır. Vitrifikasyon yönteminin en önemli özelliği, embriyoların yüksek yoğunluktaki koruyucu madde ile 3–4 dakika muamele edilir.

Burada amaç hücreler içerisindeki su moleküllerinin. ozmotik dengelenme olarak adlandırılan kimyasal bir süreçle, hücre dışı kriyoprotektanlar kullanılarak dışarı çıkarılarak aynı anda yerine hücre içi kriyoprotektanların yerleştirilmesidir. Bu değişim dengelendiğinde, yani hücre içindeki su tamamen kriyoprotektanlar ile yer değiştirdiğinde, embriyolar direkt olarak -196⁰C ısıya sahip sıvı azota alınır. Bu işlem, dakikada eksi 2.000–20.000⁰C derece soğutma hızı ile embriyoların hasar görmeden dondurulabilmesine imkan sağlar. Klasik-yavaş embriyo dondurma yönteminin aksine, vitrifikasyon veya hızlı dondurma yöntemi ile, özellikle 3.ve 4.gün ve blastosist dediğimiz 5.ve 6 gün embriyoları çok daha başarılı bir şekilde dondurulmaktadır. Dondurma yönteminin başarısını gösteren en önemli kriterleden biri olan çözme sonrası embriyolardaki canlılık oranı, vitrifikasyon ile dondurulup çözülmüş olan embriyolarda neredeyse %100’e yakındır. Embriyo çözme sonrası yüksek canlılık oranına ilave olarak vitrifikasyon yöntemi, anne adaylarına tekrar ve yüksek gebelik şansı veren en başarılı dondurma yöntemidir.