Tüp Bebek Tedavisinde Süreç

Tüp Bebek Tedavisinde Süreç
Tüp Bebek Tedavisinde Süreç

Tüp Bebek Tedavisinde Süreç ; Tüp bebek tedavisi süresi belirli bir tanıma sığmayacak olup bazı önemli noktaların etkisi ile farklılıklar göstermektedir. Öncelikle tüp bebek tedavi süresinin ilk aşaması kadından yumurta toplanması ve erkekten sperm elde edilmesidir. Bu iki kriter sağlanamadığı sürece tüp bebek tedavisi başlanamaz ve süresi uzar.

Tüp bebek tedavisi süresi nedir ve nelere bağlıdır?

Tüp bebek tedavi süresi erkekten sperm bulunmasına bağlıdır. Normal yollardan sperm elde edilmesi süreyi kısaltacaktır. Aksi durumlarda sperm elde edilene kadar süreç uzayacaktır.

Tüp bebek tedavisinde erkekte kaliteli sperm elde edilmesi sorunu yok ise öncelikle anne adayı hazırlanacaktır. Anne adayından yumurta toplamak için uzun ve kısa protokol adı altında iki farklı işlem uygulanacaktır. Kısa protokol 12 – 14 gün olurken uzun protokol 25 – 28 gün arasında değişiklik göstermektedir. Protokole karar verecek olan doktoru, anne adayının durumunu ve laboratuvar sonuçlarını inceleyerek süreci belirleyecektir. Ancak genellikle 12- 14 gün olan kısa protokol uygulanmaktadır. Kısa protokolde hap ve ilaç tedavisi ile birlikte anne karnındaki yumurtalar 24 mm ebatlarına gelince 12 veya 14. Gün yumurtalar toplanacaktır.

Tüp Bebek Tedavi Süreci

Toplanan yumurtalar erkekten alınan spermlerle laboratuvar ortamında döllendirilecek ve 4 – 5 gün boyunca embriyo oluşması beklenecektir. 4. Veya 5. Gün oluşan embriyolar anne karnına transfer edilecek ve 12 – 13 gün sonra yapılacak gebelik testi ile transferin tutup tutmadığı anlaşılacaktır. Embriyonun tutunması ile normal gebelik süreci başlayacaktır. Embriyo tutunmadığı durumlarda ise tüp bebek tedavisi tekrardan doktorun belirleyeceği bir tarihte başlayacaktır.

Tüp Bebek Tedavi Süreci İlk Aşama: Yumurtalıkların uyarılması

İlk adım tüp bebek tedavisi ilaçları ile yumurtaların gelişmesini teşvik etmektir.  Bir kadın doğurganlık arttırıcı ilaçlar alarak yumurta üretimi arttırabilir. Bir kadın her ay belirli miktarda yumurta üretir.  Doğurganlık ilaçları olgun yumurta sayısını artırmak için yumurtalıkları uyarır. Bu adımda, kadın düzenli olarak transvajinal ultrasonografi geçirmesi gerekir. Yumurtalık ve hormon düzeylerini test etmek için bir dizi kan testi yapılır.

İkinci Aşama: Yumurtaların toplanması

Bu adım, foliküler aspirasyon adı verilen küçük bir operasyon içerir. Bu bir kadın vücudundan yumurta almak anlamına gelir. İşlem genellikle anastezi altında ancak yatılı kalmayı gerektirmeycek şekildedir. İşlem sırasında alınan ilaçlar sayesinde ağrı hissedilmez. İşlem tüp bebek doktoru tarafından kullanılan bir transvajinal iğne ve ultrason yardımıyla gerçekleştirilir ve yumurtalıklara ulaşılır.

Söz konusu iğne emici özelliği olan bir cihaza bağlıdır ve foliküllerden yumurtaları çeker.  Aynı işlem diğer yumurtalık için de uygulanır. İşlemden sonra, hafif kramplar ve kanamalar yaşanabilir ama 24 saat içinde bayan normale dönecektir. Çok nadir durumlarda yumurtalıkları almak için pelvik laparoskopi de gerekebilmektedir. Kadının yumurta üretememesi durumunda ise, bağışlanan yumurtalar kullanılabilir.

Tüp Bebek Tedavi Süreci Üçüncü Aşama : Döllenme ile embriyo oluşturulması

Erkeğin spermi olgun yumurtalarla birleştirilir. Sperm ve yumurta yan yana yerleştirilip doğal döllenme beklenebilir. Eğer döllenme ihtimali oldukça düşük ise, tıbbi ekip yumurtaya sperm enjekte etmeye karar verebilir.  Bu süreç, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu veya ICSI olarak bilinir. Hamilelik şansını arttırabileceği düşünüldüğünde bu yönteme başvurulur.

Dördüncü Aşama : Embriyo gelişimi

Yumurtalar sperm ile birleştirildikten sonra bölünür ve embriyo oluşur. Embriyo gelişimi inkübatörlerde devam eder. Tıbbi ekip embriyoları takip edip gelişim gösterdiğinden emin olur. Beş gün boyunca sağlıklı embriyolar hücrelere bölünür. Kalıtsal bozukluğa sahip olma riski yüksek olan çiftler PGT’yi düşünebilirler. Bu da   Pre-implantasyon genetik tanı anlamına gelmektedir.

Bu prosedür döllenmeden üç veya beş gün sonra uygulanmaktadır. Laboratuvardaki görevli embriyodan örnek bir hücre alır. Ardından bunu muhtemel genetik hastalıklar için incelemeye gönderir. Amerikan Üreme Tıbbı Derneği, bu tedavinin ebeveynlerin karar vermesine yardımcı olduğunu söylediğini bildirdi.  Hangi embriyonun tercih edilip edilmeyeceği konusunda seçim yapabildiklerini de bildirdi. Bu yöntem genetik bozuklukların çocuklara geçme olasılığının önüne geçecektir.

Beşinci Aşama : Embriyo transferi

Kadının rahmine embriyonun yerleştirilmesi genellikle yumurta toplama ve döllemeden üç yada beş gün sonra olur. İşlem doktorun bir katater yardımyla embriyoyu rahme yerleştirmesiyle gerçekleştirilir.  Embriyo rahim içine veya uterus duvarına yerleşir. Bu işlem başarılı olduğunda hamilelik oluşmuş demektir.

Burada kadının rahmine birden fazla embriyo yapışıp çoklu gebeliğe sebebiyet verebilir. Bu ikiz, ya da daha fazla bebek anlamına gelmektedir. Transfer edilen embriyo sayısı karışık bir konudur. Kadının yaşı ve birçok faktöre bağlıdır. Kullanılmayan embriyolar dondurulabilir veya tekrar kullanılabilir.