Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)

genetik tanı
genetik tanı

Genetik Tanı Preimplantasyon (PGD)

Preimplantasyon Genetik Tanı ; Son iki yılda gelişen teknikler birçok yeni kalıtsal hastalığın tanısını mümkün kılmıştır. İnsan genom haritasının çıkartılması sonrasında Genetik bilimi hızla yeni ufuklara doğru gitmektedir.

İnsanoğlu’nda 46 kromozom ve 90 bin gen tespit edilmiştir. Kisttik fibrozis denilen hastalıkta ki bu hastalık Batı Avrupa kökenli bireylerde yaygındır 500 kadar değişik mutasyon ile olabilmektedir. Tekrarlayan düşük yaşayan çiftlerin genetik hastalıklar açısından taranması önemlidir. Preimplantasyon Genetik Tanı ; Genetik hastalıkların hangilerinin çiftler tarafından taşındığının bilinmesi, oluşan embriyolar üzerinde de bu hastalıkların taranması şansını bize vermektedir. 1400 kadar genetik hastalık oluşturan bozukluk pahalı olmakla beraber taranabilir.

Preimplantasyon Genetik Tanı ;

  • Aşağıda listesi verilen hastalıklar sadece bir kez kan vererek ya da tükürük örneği üzerinden taranabilir.17-Alpha-Hydroxylase Deficiency
   17-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type III Deficiency
   21-Hydroxylase-Deficient Congenital Classical Adrenal Hyperplasia
   21-Hydroxylase-Deficient Congenital Nonclassical Adrenal Hyperplasia
   3-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type II Deficiency
   3-Methylcrotonyl-CoA Carboxylase Deficiency: MCCC1 Related
   3-Methylcrotonyl-CoA Carboxylase Deficiency: MCCC2 Related
   3-Methylglutaconic Aciduria: Type 3
   6-Pyruvoyl-Tetrahydropterin Synthase Deficiency
   AbetalipoproteinemiaAchromatopsia: CNGB3 Related
   Acrodermatitis Enteropathica
   Acyl-CoA Oxidase I Deficiency
   Adenosine Deaminase Deficiency
   Adrenoleukodystrophy: X-Linked
   Alkaptonuria
   Alpha-1-Antitrypsin Deficiency
   Alpha-Mannosidosis
   Alpha Thalassemia
   Alport Syndrome: COL4A3 Related
   Alport Syndrome: COL4A4 Related
   Alport Syndrome: X-linked
   Amegakaryocytic Thrombocytopenia
   Andermann Syndrome
   Androgen Insensitivity Syndrome: Complete
   Argininosuccinate Lyase Deficiency

   Aromatase Deficiency

   ARSACS
   Arts Syndrome
   Aspartylglycosaminuria
   Ataxia-Telangiectasia
   Ataxia with Vitamin E Deficiency
   Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease
   Bardet-Biedl Syndrome: BBS10 Related
   Bardet-Biedl Syndrome: BBS12 Related
   Bardet-Biedl Syndrome: BBS1 Related
   Bardet-Biedl Syndrome: BBS2 Related
   Bare Lymphocyte Syndrome: Type II
   Bartter Syndrome: Type 4A
   Beta-Hexosaminidase Pseudodeficiency
   Beta-Ketothiolase Deficiency
   Beta Thalassemia
   Biotinidase Deficiency
   Bloom Syndrome
   Canavan Disease
   Carnitine Palmitoyltransferase IA Deficiency
   Carnitine Palmitoyltransferase II Deficiency
   Cartilage-Hair Hypoplasia
   Cerebrotendinous Xanthomatosis

  • Charcot-Marie-Tooth Disease with Deafness: X-Linked: GJB1 Related

   Charcot-Marie-Tooth Disease with Deafness: X-Linked: PRPS1 Related
   Cholesteryl Ester Storage Disease
   Choreoacanthocytosis
   Choroideremia
   Chronic Granulomatous Disease: X-Linked
   Citrullinemia: Type I
   Classical Galactosemia
   Congenital Disorder of Glycosylation: Type 1A: PMM2 Related
   Congenital Disorder of Glycosylation: Type 1B: MPI Related
   Congenital Disorder of Glycosylation: Type 1C: ALG6 Related
   Congenital Lipoid Adrenal Hyperplasia
   Congenital Neutropenia: Recessive
   Corneal Dystrophy and Perceptive Deafness
   Corticosterone Methyloxidase Deficiency
   Creatine Transporter Defect
   Crigler-Najjar Syndrome
   Cystic Fibrosis
   Cystinosis
   D-Bifunctional Protein Deficiency
   Diabetes: Recessive Permanent Neonatal
   Dihydropyrimidine Dehydrogenase Deficiency
   Du Pan Syndrome
   Dystrophic Epidermolysis Bullosa: Recessive
   Ehlers-Danlos Syndrome: Type VIIC
   Ellis-van Creveld Syndrome
   Emery-Dreifuss Myopathy: X-Linked
   Enhanced S-Cone
   Ethylmalonic Aciduria
   Fabry’s Disease
   Factor IX Deficiency
   Factor VIII Deficiency
   Familial Dysautonomia
   Familial Hyperinsulinism: Type 1: ABCC8 Related
   Familial Hyperinsulinism: Type 2: KCNJ11 Related
   Familial Mediterranean Fever
   Familial Mediterranean Fever: Mild Form
   Fanconi Anemia: Type C
   Fragile X Syndrome
   Fumarase Deficiency

   Galactokinase Deficiency

   Gaucher Disease
   Gitelman Syndrome
   Globoid Cell Leukodystrophy
   Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency
   Glutaric Acidemia: Type I
   Glycine Encephalopathy: AMT Related
   Glycine Encephalopathy: GLDC Related
   Glycogen Storage Disease: Type IA
   Glycogen Storage Disease: Type IB
   Glycogen Storage Disease: Type II
   Glycogen Storage Disease: Type III
   Glycogen Storage Disease: Type IV
   Glycogen Storage Disease: Type V
   Glycogen Storage Disease: Type VII
   GM1-Gangliosidoses
   GRACILE Syndrome
   Guanidinoacetate Methyltransferase Deficiency
   Hemochromatosis: Type 1: HFE Related
   Hemochromatosis: Type 2A: HFE2 Related

 • Hemochromatosis: Type 3: TFR2 Related
  Hemoglobinopathy: Hb C
  Hemoglobinopathy: Hb D
  Hemoglobinopathy: Hb E
  Hemoglobinopathy: Hb O
  Hereditary Fructose Intolerance
  Herlitz Junctional Epidermolysis Bullosa: LAMA3 Related
  Herlitz Junctional Epidermolysis Bullosa: LAMB3 Related
  Herlitz Junctional Epidermolysis Bullosa: LAMC2 Related
  Hermansky-Pudlak Syndrome
  HMG-CoA Lyase Deficiency
  Holocarboxylase Synthetase Deficiency
  Homocystinuria Caused by CBS Deficiency
  Hunter Syndrome
  Hurler Syndrome
  Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia: X-Linked
  Hypophosphatasia
  Inclusion Body Myopathy: Type 2
  Isovaleric Acidemia
  Joubert Syndrome
  Juvenile Retinoschisis: X-Linked
  Laryngoonychocutaneous Syndrome
  Leber Amaurosis
  Leigh Syndrome: French-Canadian
  Limb-Girdle Muscular Dystrophy: Type 2D
  Limb-Girdle Muscular Dystrophy: Type 2E
  Limb-Girdle Muscular Dystrophy: Type 2I
  Lipoprotein Lipase Deficiency

  Long Chain 3-Hydroxyacyl-CoA Dehydrogenase Deficiency

  Luteinizing Hormone Resistance (Leydig Cell Hypoplasia)
  Maple Syrup Urine Disease: Type 1A
  Maple Syrup Urine Disease: Type 1B
  Maple Syrup Urine Disease: Type 3
  Medium Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency
  Metachromatic Leukodystrophy
  Methylmalonic Acidemia: MMAA Related
  Methylmalonic Acidemia: MMAB Related
  Methylmalonic Acidemia: MUT Related
  Methylmalonic Aciduria and Homocystinuria: Type cblC
  MTHFR Deficiency: Severe
  Mucolipidosis: Type II
  Mucolipidosis: Type IV
  Muscle-Eye-Brain Disease
  Myotubular Myopathy: X-Linked
  Nemaline Myopathy: NEB Related
  Nephrotic Syndrome: Type 1
  Nephrotic Syndrome: Type 2
  Neuronal Ceroid-Lipofuscinosis: CLN3 Related
  Neuronal Ceroid-Lipofuscinosis: CLN5 Related
  Neuronal Ceroid-Lipofuscinosis: CLN6 Related
  Neuronal Ceroid-Lipofuscinosis: CLN8 Related
  Neuronal Ceroid-Lipofuscinosis: MFSD8 Related
  Neuronal Ceroid-Lipofuscinosis: PPT1 Related
  Neuronal Ceroid-Lipofuscinosis: TPP1 Related
  Niemann-Pick Disease: Type A

  Niemann-Pick Disease: Type B

  Niemann-Pick Disease: Type C1
  Niemann-Pick Disease: Type C2
  Nijmegen Breakage Syndrome
  Nonsyndromic Hearing Loss and Deafness: DFNB1 Related
  Ornithine Transcarbamylase Deficiency
  Ornithine Translocase Deficiency
  Pendred Syndrome
  Persistent Mullerian Duct Syndrome
  Persistent Mullerian Duct Syndrome: Type II
  Phenylalanine Hydroxylase Deficiency
  Polyglandular Autoimmune Syndrome: Type I
  Primary Hyperoxaluria III
  Primary Hyperoxaluria: Type 1
  Primary Hyperoxaluria: Type 2
  Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis: Type 2
  Propionic Acidemia: PCCA Related
  Propionic Acidemia: PCCB Related
  Pseudocholinesterase Deficiency
  Pycnodysostosis
  Pyruvate Dehydrogenase Deficiency: Autosomal Recessive
  Pyruvate Dehydrogenase Deficiency: X-Linked
  Retinitis Pigmentosa: Autosomal Recessive: DHDDS Related
  Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata: Type I
  Salla Disease
  Sandhoff Disease
  SCID: X-Linked
  Short Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency
  Sickle-Cell Anemia
  Sjogren-Larsson Syndrome
  Smith-Lemli-Opitz Syndrome
  Spinal Muscular Atrophy: SMN1 Linked
  Stuve-Wiedemann Syndrome

  Sulfate Transporter-Related Osteochondrodysplasia
  Tay-Sachs Disease

  Tyrosine Hydroxylase Deficiency
  Tyrosinemia: Type I
  Usher Syndrome: Type 1C
  Usher Syndrome: Type 1D
  Usher Syndrome: Type 2A
  Usher Syndrome: Type 3A
  Usher Syndrome: Type IB
  Usher Syndrome: Type IF
  Very Long-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency
  Walker-Warburg Syndrome
  Wilson Disease
  Wolman Disease
  Zellweger Spectrum Disorders: PEX10 Related
  Zellweger Spectrum Disorders: PEX1 Related

Önceki İçerikCinsiyet Belirleme
Sonraki İçerikSperm Donasyonu