Sitoplazma ve Mitokondri Nakli

Sitoplazma ve Mitokondri Nakli İnsan yumurtası içersinde iki ana bölüm bulunmaktadır. Çekirdek bir meyve çekirdeğini andırır şekilde yumurta hücresinin içersinde bulunur.(Tavuk yumurtasının sarısı gibi). Bu çekirdek bir canlının oluşabilmesi için gerekli olan ve bu yumurtanın sahibi olan kadının atalarından kalan bir takım bilgileri taşımaktadır. Kainatta ki tüm yumurtalar ayrı özellikte çocuk yaratabilecek güce sahiptir .Eşeyli üreme söz konusu olduğundan erkek tarafını temsilen bir sperme ve onun getirdiği kalıtımsal bilgilere de ihtiyaç vardır. Biz burada yumurtadan bahsetmeye devam edelim.

Bütün hücrelerimizin içersinde DNA denilen ve kalıtımsal malzemenin temelini oluşturan sarmal yapıda proteinden oluşmuş parçalar vardır. DNA yapıları hücre çekirdeğinin içinde bulunmaktadır.Ayrıca hücre çekirdeğinin dışında bulunan Mitokondri adı verilen yapıların içersinde  de DNA mevcuttur.

HÜCRE ÇEKİRDEĞİ: Yumurta hücresinde bulunan çekirdeğin görevi yeni oluşacak canlıya gerekli olan işlevsel ve yapısal tüm bilgiyi iletmektir.Kadın yaşlandıkça çekirdek içersinde bulunan kalıtsal malzemede hasarlar ortaya çıkar.İleri yaşlardaki gebeliklerde kalıtsal hastalıklar taşıyan bebeklerin oluşması ya da düşük oranlarındaki artış bu bozulmaya bağlıdır.En sık bilinen Mongol çocuk yada Down sendromlu çocuğa gebe kalınması durumudur.  20 Yaşında bir kadına göre 40 yaşındaki kadında bu risk 40 kat daha fazladır.

MITOKONDRI : Mitokondrilerin temel görevi ise hücreye gerekli olan enerjiyi sağlamaktır.Mitokondri  de bulunan kalıtsal materyalin yani DNA’nın bozulması ile ortaya çıkan bir Sürü hastalık son yıllarda tespit edilmiştir.Bu hastalıklar yaklaşık her 10.000 çocukta bir ortaya çıkmaktadır.Bunun sebebi anneden gelen ve değişime uğramış(mutasyon) mitokondriyal yapılardır.Çok enteresan olarak babadan gelen mitokondriyal kalıtsal malzeme bebeğe geçmemektedir.Mitokondri içersinde 37 adet gen mevcut olup bu malzeme binlerce DNA taşımaktadır.Bu 37 gen üzerinde 250 adet noktada Kırılma ve bozulma olabileceği ispat edilmiştir.

Sitoplazma ve Mitokondri Nakli

Burada amaç yaşlı kadın yumurtasında meydana gelen DNA hasarlarını onarıcı faaliyete yardımcı olmaktır. Bu onarma faaliyeti Mitokondrilerde bulunan genler aracılığı ile olabilmektedir.Yaşlı kadın yumurtasındaki kendi Mitokondrileri yetersiz kalmaktadır.Bilinen bir kalıtsal hastalığı olmayan güçlü gebelik potansiyeli olan ve genç olan kadınlardan alınan sitoplazma diğer kadının sitoplazmasına nakledilir.