Çin Takvimi ile Cinsiyet Belirleme

çin takvimi
çin takvimi

Çin takvimiyle bebek cinsiyeti öğrenme, eski zamanlardan beri uygulanan geleneksel metotlardan bir tanesidir. Sadece varsayımlar üzerinden ilerleyen Çin takvimiyle cinsiyet öğrenme uygulamalarında, anne adaylarının yaşları ve gebe kaldıkları tarihler dikkate alınmaktadır. Yüzyıllar boyunca süregelen bir geleneğin devamı olan Çin takvimiyle cinsiyet öğrenme uygulamalarında, anne adaylarının hangi aylarda gebe kaldığı dikkate alınmaktadır.

Herhangi bir kesinliği bulunmayan Çin takvimi cinsiyet belirleme işlemlerinde, sadece varsayım ve tahminler dikkate alınmaktadır. Kişilerin üzerinden yapılan tahminler, her zaman doğru sonuçlar doğurmasa da bebeğinin cinsiyetini öğrenmede acele eden ve tahmin yürütmek isteyen anne adayları için fikir kaynağı olabilir. Çin takvimiyle cinsiyet öğrenmek için yapılması gerekenler ve Çin takviminin genel özellikleri, yazı başlıkları içerisinde detaylı şekilde ele alınmıştır.

Çin Takviminin Özellikleri Nelerdir?

Çin astrolojisi takvimi olarak da adlandırılan Çin takvimi, yüzyıllar önce geliştirilen ve bugün dahi Çin tarafından aktif şekilde kullanılan, takvim türüdür. İçerisinde 12 yıl bulunan Çin takviminde, ayların her birisi için bir hayvan ismi kullanılmıştır. Burçların ve astrolojinin gelişimi için Çin tarafından hala Çin takvimi dikkate alınmaktadır. 12 farklı hayvandan meydana gelen Çin takviminde, her bir hayvan bir yılı temsil etmektedir.

Hayvanların oluşturduğu halkadan meydana gelen Çin takvimi, her yıl farklı bir hayvan tarafından temsil edilmektedir. Normal takvim üzerinden ilerleyen astroloji ve burç hesaplamalarına, ek olarak, Çin takvimi de alternatif özellik göstermektedir. 700 yıl boyunca, doğacak çocukların cinsiyetini belirlemek, isimlerini koymak ya da karakteristik özelliklerini hesaplamak amacıyla, Çin takvimi verileri dikkate alınmıştır. Çinliler tarafından hala cinsiyet belirlemek amacıyla kullanılan Çin takvimi, hamile kalınan aylara ve kadınların özelliklerine bağlı olarak, bebek cinsiyetleri hakkında ilgi vermektedir.

Çin Takvimindeki Hayvanların İsimleri Nelerdir?

Çin takvimi yıllarını temsil eden hayvanlar, 12 farklı kolda yer almaktadır. Her yıl için farklı bir simgeleyici özelliği gösteren Çin takvimindeki hayvanlar, aşağıda sırasıyla belirtilmiştir:

 • Fare
 • Manda
 • Kaplan
 • Tavşan
 • Ejderha
 • Yılan
 • At
 • Keçi
 • Maymun
 • Horoz
 • Köpek
 • Domuz

Yukarıdaki sıralama, Çin takvimindeki yılları temsil etmektedir. Hayvanların sıralanış şekilleri aynı şekilde ilerlerken, her yıl farklı bir hayvanın temsil ettiği yılın içerisinde olunmaktadır. Çin takvimi sıralaması, 12 yılda bir olacak şekilde tekrarlanmaktadır.

Çin Takvimiyle Bebek Cinsiyeti Nasıl Belirlenir?

Çin takvimiyle cinsiyet öğrenmek için belli başlı kriterler dikkate alınmaktadır. Annelerin yaşları, hamile kalınan ay ve gün, Çin takvimine göre hangi hayvan yılı içerisinde hamile kalındığı gibi etkenler, doğacak bebeğin cinsiyetini öğrenme konusunda bilgi vermektedir. Bugün dahi kullanılan alternatif yöntemlerden biri olan Çin takvimiyle cinsiyet belirleme uygulaması, tıbbi açıdan herhangi bir kesinlik barındırmamakta ve gerçek olarak kabul edilmemektedir. Halk arasındaki inanış sebebiyle kullanılmaya devam eden bu yöntem, sadece varsayımlardan ibarettir ve kanıtlanamaz. Çin takvimi kullanılarak bebeklerin cinsiyetini öğrenmek için aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınmaktadır:

 • Annenin doğduğu gün
 • Annenin doğduğu ay
 • Annenin doğum yılı
 • Hamile kalınan ay

Yukarıdaki bilgiler kullanılarak, doğacak bebeğin cinsiyeti hakkında çıkarımlar yapılmaktadır. Çıkacak sonuçların sadece %50 oranında doğruluk payı olduğunun unutulmaması ve Çin takvimi üzerinden öğrenilen cinsiyetlerde yanılma payı olduğunun bilinmesi, ilerleyen zamanlarda karşılaşılacak hataların önüne geçmektedir. Sadece bir çıkarımdan ibaret olan Çin takvimi, bebeğin cinsiyetini belirleme konusunda herhangi bir kesinlik sunamamaktadır. Bebek cinsiyetlerinin öğrenilmesi için 15 haftalık gebe olunması yeterlidir. Ultrasonografi görüntülemeleri kullanılarak bebeğin cinsiyeti hakkında %100 kesin sonuçlar elde edilmektedir. Sadece Çin takvimi hesaplamasından elde edilecek veriler, kişilerde hayal kırıklığına ve yanılmalara yol açmaktadır.

Çin Takvimine Göre Erkek Bebek Sahibi Olmak İsteyenlerin Ne Zaman İlişkiye Girmesi Gerekir?

Erkek bebek sahibi olmak isteyen kişilerin, Çin takvimi inanışlarına göre gebelik planlaması yapması herhangi bir değişiklik oluşturmayacaktır. Tamamen varsayım üzerinden bilgiler sunan Çin takvimi, doğacak bebeklerin cinsiyeti konusunda %50 oranında ihtimal taşımaktadır. Çin takvimi ya da farklı takvimler üzerinden belirlenen bebek cinsiyetleri, %50 oranda olma ihtimali taşıdığından, bebeklerin kız ya da erkek olmasında takvimlerin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Doğacak bebeklerin cinsiyetinin belirlenmesinde, ilişkiye girilen gün ya da saatlerin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Çocukların cinsiyetleri, babadan gelen kromozomların eşleşmesi sonucu belirlenmektedir. DNA üzerinden ilerleyen cinsiyet belirleme süreciyle, Çin takvimi inanışları arasında herhangi bir ilişki söz konusu değildir.

 

Çin Takvimi Sonuçları Doğru Mudur, Çin Takvimi Güvenilir Sonuçlar Verir Mi?

Çin takvimi verileri ve takvimden elde edilen sonuçlar, herhangi bir kesinliğe sahip değildir. Sadece bir gelenek ve inanışın meyvesi olan Çin takvimi, tıbbi anlamda herhangi bir kesinlik sunamaz. Çin takvimi üzerinden yapılacak bebek cinsiyeti belirlemelerinde, sadece %50 oranında doğruluk payı olduğu ve doğacak bebeklerin kız ya da erkek olma ihtimalinin eşit görüldüğü bilinmelidir. Bebeklerin cinsiyetlerinin belirleme konusunda kesinlik sunmayan Çin takvimi, kişilerin yanılmasına ve yanlış kararlar vermesine yol açabilir. Sadece ultrason görüntülemeleri ve doppler kontrolleriyle belirlenen bebek cinsiyetleri, tarih ya da zamana göre kesinlik ihtimali taşımamaktadır. Çin takvimi üzerinden elde edilen bebek cinsiyeti verilerinden faydalanmak yerine, gebeliğin 15 ve 16. haftaları arasında ultrason görüntülemesine girilmesi daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Ultrason görüntülerinin kesinleşmesi için hamileliğin 20. haftasına girilmesi gerekir.

Çin Takvimine Göre Yaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Çin takvimiyle yaş belirleme işlemlerini yapmak için Çin takvimiyle normal takvim arasındaki farkların kapatılması gerekmektedir. Çin takvimi üzerinden bebek cinsiyetinin belirlenmesi için ilk olarak anne adaylarının yaşlarının, Çin takvimine uygun şekilde hesaplanması gerekmektedir. Miladi takvime göre bilinen anne yaşı, Çin takvimiyle yapılacak bebek cinsiyeti belirleme işlemlerinde yanılmalara yol açacaktır. Çin takvimine göre, anne yaşının hesaplanması için yapılması gereken işlemler, aşağıda tüm özellikleriyle ele alınmıştır:

 • Miladi takvimle arasında çok fazla fark bulunan Çin takvimine göre, kişilerin yaş hesaplamasını yapabilmek için miladi takvim yaşının Çin takvimine uyarlanması gerekir.
 • Mildi takvim üzerinden belirlenen yaşın Çin takvimine uyarlanması için yaşın üzerine 1 ya da 2 yaş eklenmesi gerekmektedir.
 • Çin takvimine göre, miladi yıl yaşına 1 ya da 2 yıl eklenmesinin kararını vermek için kişilerin doğum tarihinin, Çin takviminin başlangıcına denk gelip gelmediği dikkate alınmaktadır.

Çin takvimi başlangıç yılından önce ya da sonra doğan kişilere göre, normal yaş üzerine eklenecek yaş sayısı değişiklik göstermektedir. Çin takvimi için belirlenen başlangıç tarihleri ve yılları, aşağıda sıralanmıştır:

 • 6 şubat 1970
 • 27 ocak 1971
 • 15 şubat 1972
 • 3 şubat 1973
 • 23 ocak 1974
 • 11 şubat 1975
 • 31 ocak 1976
 • 18 şubat 1977
 • 7 şubat 1978

Çin takvimi yıllarının başlangıçları, bu şekilde ilerlemekte ve tarihler arasında aynı oranda artmalar meydana gelmektedir. Bu takvime göre belirlenen başlangıç yıllarından sonra doğan kişiler, yaşlarına sadece 1 yaş ilave etmelidir. Doğum tarihi, başlangıç yılından öncesine denk gelen kişilerin, yaşlarına 2 yaş ilave etmeleri ve yaşlarını bu şekilde hesaplamaları gerekli görülmüştür. Yanlış şekilde yapılan yaş hesaplamaları, bebek cinsiyeti konusunda yanılmalara yol açacaktır.

Önceki İçerikDondurulmuş Embriyo Transferi
Sonraki İçerikFolik Asit Nedir?